Verkoop aan personeel van stad Deinze

Informatek-WEB vzw en stad Deinze hebben samen een project opgezet om afgeschreven desktops van laatstgenoemde een tweede leven te geven door ze te koop aan te bieden aan het personeel.

U behoort tot de geselecteerden en hebt zodoende de kans om van 01 april 2021 tot en met 30 april 2021 een aanvraag in te dienen. Het materiaal zal geleverd worden in de maand mei op het stadhuis van Deinze.  Daar zal het toestel uitgeleverd worden nadat de betaling daar rond is (enkel cash betalingen).  De week voorafgaand zal je een mail ontvangen met alle details.

Voorwaarden

Medewerker zijn van stad Deinze
Elke medewerker kan meerdere toestellen aankopen.  Deze zullen goedgekeurd worden indien er minder vraag dan aanbod is.

Elk toestel (desktop) is volledig werkzaam en komt op €75/stuk.  Indien je ook een scherm wenst kan dit aangekocht worden voor €25/stuk.

Het verloop

Aanvragen kunnen gedaan worden tijdens voorgenoemde periode via deze website. De verkoop gebeurt via een loting door Informatek.

Je kan een model op de website kiezen, indien je meerdere toestellen wenst aan te schaffen, vermeld dit dan duidelijk bij de aanvraag.  Je kan ook opteren om het toestel te laten uitrusten met een SSD.  Het toestel zal dan tot 10 keer zo snel werken (de SSD is ter vervanging van de HDD, de HDD wordt niet afzonderlijk met het toestel meegeleverd).

Zodra al het materiaal toegekend is, krijgen de gelukkigen een e-mail met alle verdere details.