Verkoop laptops aan VITO personeel / Sell laptops to VITO employees

Verkoop oude VITO-laptops aan personeel
 

Informatek-WEB vzw en VITO werken al jaren succesvol samen voor een herbestemming van afgeschreven ICT-materiaal.  

Vanaf nu bieden we VITO-personeelsleden ook 2 maal per jaar de kans   om een uit dienst genomen laptop voor €95 aan te kopen.

De stock is uiteraard beperkt, de toewijzing gebeurt dan ook per loting.

Deze laptop is een privéaankoop tussen jou en Informatek.
De VITO ICT Servicedesk levert dan ook geen enkele ondersteuning voor de aankoop en het gebruik van de laptop.
De laptop is bedoeld voor privégebruik en dus niet in te zetten voor je VITO-werk.
 

Ben je geïnteresseerd? Zo verloopt de verdeling van de laptops:  

 • Selecteer onderaan de laptop waarin je geïnteresseerd bent.
 • Je kan slechts deelnemen voor één laptop per loting.
 • Omwille van de vakantieperiode kan je een laptop aanvragen van 28/6/2023 tot en met 31/8/2023
 • De loting gebeurt door Informatek.
  Je mag een mail verwachten tussen 31/8/2023 en 8/9/2023 met boodschap of je al dan niet bent uitgeloot
 • Je gaat zelf je laptop ophalen tussen 9/9/2023 en 30/9/2023 (Informatek – Parklaan 20 – 2300 Turnhout). Betaling ter plaatse kan zowel met bankcontact als cash.

 

Purchase of old VITO laptops for staff
 

Informatek-WEB vzw and VITO have been working together successfully for years for a repurposing of depreciated ICT material.  

From now on, we also offer VITO employees the opportunity to purchase a laptop taken out of service 2 times a year at the price of € 95.

The stock is limited, the allocation is therefore made by lot.

This laptop is a private purchase between you and Informatek.
The VITO ICT Servicedesk therefore does not provide any support for this device.
The laptop is intended for private use and therefore cannot be used for your VITO work.
 

How does it work?  

 • Choose the laptop you are interested below .
 • Each VITO staff member can only participate for one laptop per draw.
 • Applications can be made from 28/6/2023 to 31/8/2023
 • The draw is made by Informatek. You can expect an email between 31/8/2023 and 8/9/2023 whether or not you have been let out.
 • You will pick up your laptop yourself between 9/9/2023 and 30/9/2023 (Informatek – Parklaan 20 – 2300 Turnhout). Payment can be made with both bankcontact and cash.

Deze verkoop is helaas niet meer geldig